สมาพันธ์ชาวพุทธที่ปัตตานี ยื่นคำขาดให้เลิกสวมฮิญาบมาโรงเรียน

48
ผู้เข้าชม

ไทยรัฐออนไลน์

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ลั่นให้ยกเลิกมติให้คลุมฮิญาบและกางเกงขายาวใน ร.ร.อนุบาลปัตตานี ภายในศุกร์นี้ จะขอเอากฎระเบียบเหมือนเมื่อ 50 ปีก่อนกลับมา ขู่จะรวมตัวใหญ่ …

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 พ.ค.2561 ที่โรงธรรมศาลา วัดนพวงศาราม อ.เมือง จ.ปัตตานี สมาพันธ์ชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลปัตตานี และเครือข่ายชาวไทยพุทธ กว่า 400 คน ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกการอนุญาตให้นักเรียนมุสลิมสวมใส่ฮิญาบ และใส่กางเกงขายาวเข้าโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีได้ เนื่องจากชาวไทยพุทธในพื้นที่มองว่าการอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมหลักของความยุติธรรม และใช้อำนาจเกินขอบเขต

โรงเรียนแห่งนี้ได้มีสัญญาการขอยืมใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดนพวงศาราม โดยให้เจ้าอาวาสปกครองสอดคล้องดูแล และต้องได้รับความเห็นชอบในกรณีต่างๆ ของโรงเรียน และในกรณีนี้ทางโรงเรียนมีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของอดีตเจ้าอาวาสที่ได้วางเอาไว้และที่ทราบกันมากันมาตลอดรวมเป็นระยะเวลา 50 ปีซึ่งแต่ก่อนไม่มีความขัดแย้งใดๆ แต่ครั้งนี้มีผู้ประสงค์ให้มีการยกเลิกเจตนารมณ์เจ้าอาวาส โดยให้มีการแต่งกายแบบมุสลิม ทำให้การแต่งกายแปลกแยกออกไป

ซึ่งการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการนี้เป็นการทำเกินอำนาจและใช้กฎหมายที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกสะเทือนใจของพี่น้องชาวพุทธที่รักษา และเคารพเจตนารมณ์ของอดีตเจ้าอาวาสแล้ว จะว่าปัจจุบันการที่มีคำสั่งในการแก้ไขในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างฉาบฉวย บกพร่องอย่างยิ่ง จึงขอให้ทุกท่านผู้เกี่ยวข้องทบทวนให้ยกเลิกคำสั่งและให้โรงเรียนยังคงปฏิบัติเหมือนตามที่เคยปฏิบัติมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนเด็กที่มีความราบรื่น

ด้าน พระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ยะลา กล่าวในเวทีการประชุมว่า การที่มีคำสั่งของรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ออกมาเพื่อเอาใจบุคคลบางกลุ่ม และเพื่อเอาใจเจ้านายบางท่านถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านเป็นเจ้าพนักงานประพฤติโดยไม่ชอบ ซึ่งตอนนี้ได้ปรึกษากับทนายเพื่อฟ้องร้องศาลอาญา ให้ลงโทษผู้กระทำผิดโดยมิชอบ โดยในครั้งนี้เราขอกฎระเบียบที่ตั้งไว้เมื่อ 50 ปีที่แล้วกลับคืนมา ระเบียบของโรงเรียนที่ตั้งถูกต้องโดยกฎกระทรวง ที่ให้นักเรียนแต่งกายอย่างไรก็ขอให้กลับมาสู่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี และทุกโรงเรียนในประเทศไทย

รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ยะลา กล่าวด้วยว่า ถ้าวันศุกร์นี้ (25 พ.ค.) ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องพวกเรา สมาพันธ์ไทยพุทธ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย โดยตนเองเป็นกรรมการทั้งสองแห่ง จะไม่มีวันยอมเรื่องนี้โดยเด็ดขาด ถ้าหากไม่มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ก็จะมีการรวมตัวชุมนุมกันอีกครั้ง.

สอบถาม รถบรรทุกอีซูซุใหม่ ป้ายแดง